Hvordan en psykolog kan tilbyde supervision til børn, unge og familier

11 August 2022
Camilla Gotfredsen

editorial

En psykolog kan tilbyde supervision, sparring og rådgivning til andre fagfolk i forbindelse med problemer og sociale sager vedrørende børn, unge og familier. Rådgivningen kan være baseret på et ønske om procesrådgivning, hvor psykologen følger et specifikt rådgivningsforløb, eller den kan være baseret på sparring, som er mindre formel.

Supervision er, hvor psykologen yder vejledning, støtte og uddannelse til andre fagfolk som plejefamilier og plejehjemspersonale. Psykologen kan også tilbyde kriseintervention, forebyggende arbejde og konsulentbistand.

Psykologisk vurdering

Rådgivningen kan have udgangspunkt i et ønske om en psykologisk vurdering. Det kan også være procesrådgivning, hvor psykologen følger et forløb eller det kan være et afgrænset rådgivning.

Dette kan indebære samarbejde med den professionelle med henblik på at udvikle en handlingsplan, hjælpe vedkommende med at forstå den grundlæggende årsag til problemet og give vejledning om, hvordan man håndtere det.

En psykolog i Odense kan give råd om, hvordan man håndterer vanskelige situationer, og hjælpe den professionelle med at forstå virkningen af deres arbejde på børn, unge og familier. Supervision kan også bruges til at uddanne andre fagfolk inden for specifikke områder som f.eks. beskyttelse eller håndtering af vanskelig adfærd.

psykolog

Ved kriseintervention forstås, at psykologen yder støtte til fagfolk i tilfælde af en krise, f.eks. ved dødsfald eller alvorlig personskade. De kan give råd om, hvordan man håndterer eftervirkningerne af en krise, og yde støtte til dem, der har svært ved at klare det.

Ved forebyggende arbejde arbejder psykologen sammen med fagfolk for at identificere potentielle problemer og iværksætte foranstaltninger for at forhindre, at de opstår. Dette kan omfatte uddannelse af personale i at genkende tegn på misbrug eller omsorgssvigt eller rådgivning om, hvordan man håndterer vanskelige situationer. Ved konsulentbistand yder psykologen ekspertrådgivning og vejledning om specifikke spørgsmål. Det kan være i forbindelse med en ny lovgivning eller en ændring af en politik. Psykologen kan også rådgive om, hvordan disse ændringer bedst kan gennemføres.

Flere Nyheder